Generalforsamling

Generalforsamling for Møns Løbe- og Motionsklub afholdes fredag den 15. marts kl. 18.00.

Generalforsamlingen afholdes hos Slagter Stig – mad med mere.

Dagordenen er jævnfør foreningens vedtægter og fremgår af nedenstående.

Forslag til bestyrelsen skal fremsendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen jævnfør vedtægterne senest 8 dage før generalforsamlingen senest fredag den 8. marts.

Klubben sørger for mad og drikke under generalforsamlingen.

Af hensyn til forplejningen skal tilmelding fremsendes på mail til vinnie.wissing@mail.tele.dk senest mandag den 11. marts.

Dagsorden
Regnskab
Beretning for 2023