Oversigt over de faste begivenheder

Tirsdage kl. 18.30. Fast træning.

Torsdage kl. 18.30. Supplerende træning.

Første søndag i måneden ( med enkelte undtagelser ). Walk and Talk.

Januar og februar. Crossløb nr. 3 og 4: Arrangør er DGI.

Februar. Klubbens generalforsamling med julefrokost.

April. Affaldsindsamling i Stege.

Juni eller august. Klubbens sommerfest.

En dag ved tirsdagsmarked. Børneløb.

Uge 31. Etape Møn. Arrangør er DGI.

Ultimo august. Stafet for Livet.

Sidste tirsdag inden jul. Juletræsløb.

Tirsdage fra medio november til ultimo februar. Rødvinslisten.

November og december. Crossløb nr. 1 og 2: Arrangør er DGI.

31. december om formiddagen. Champagnegalop.