Broløbstræning

Forberedelse til Dronnings Alexandrines Bro Løbet. Læs om løbet her…

Forberedelse
Den 29. april træner vi til broløbet. Vi mødes klokken 10.00 på parkeringspladsen ved De Hvide Sten.

Distancen er cirka 10 km.

Vi løber over broen mod Kalvehave og retur.

Alle kan være med.

Lækkerier
Der er helt sikkert også lidt lækker forplejning, når vi lander ved De Hvide Sten igen.

Mønsbroen
Dronning Alexandrines Bro – altså Mønsbroen – er en 745 m lang højbro fra Møn til Sjælland ved Kalvehave. Broen er bygget 1939-43 som en vejbro med en 6 m bred kørebane og to fortove.

Over gennemsejlingsåbningen, som er 85 m bred og 26 m høj, bæres brobanen af to stålbuer med en spændvidde på 135 m, mens de tilsluttende brofag er udført med betonbuer af varierende spændvidder.

Dronning Alexandrines Bro blev projekteret af professor Anker Engelund, og den regnes for at være hans mest vellykkede brokonstruktion. Hurra! 🙂